Om cookies och personuppgifter på halebop.se

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker webbplatser informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

På halebop.se används coockies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbplatsen för användaren. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies.

Halebop använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på din dator, och gör att information som är ny sedan du besökte sidan senast uppdateras. Det som inte har ändrats hämtas lokalt från din dator om du tidigare har besökt sidan. Detta gör att du snabbare ser informationen från hemsidan.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje sortens cookies är till för att kunna föra statistik över hur många som besöker webbplatsen. Ibland kan dessa cookies komma från annonsnätverk där Halebop annonserar, så att vi vet hur många som klickat på våra annonser.

Om du inte accepterar användning av cookies på Halebop enligt beskrivningen ovan, kan du stänga webbläsaren med kryssrutan uppe till höger.

Personuppgifter

Din integritet på www.halebop.se Halebops* behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PUL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Ändamål
Inom Halebop sker behandling av personuppgifter för kunder i Sverige som lämnas av kund till Halebop i samband med registrering av kontantkort, köp av tjänst eller liknande. Uppgifterna behandlas för att Halebop skall kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att Halebop skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgiftsansvarig
TeliaSonera Sverige AB/Halebop, org.nr 556430-0142, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas i Halebop. Ev felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Halebops kundtjänst, som svarar för att dessa blir korrigerade.

Utlämning av uppgifter till annan
Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos Halebops samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och Halebop. Då handlar det om att administrera eller marknadsföra Halebops produkter och tjänster på uppdrag av Halebop.

Utlämning av kataloguppgifter sker till katalog- och nummerupplysningsföretag enligt vad som stadgas i lagen om elektronisk kommunikation kap 6 §§ 15-16. Dessa uppgifter får enbart användas för katalog- och nummerupplysningsändamål. Hänsyn tas givetvis till vad lagen stadgar om tystnadsplikt för dem som ej lämnat samtycke till sådan utlämning.

Vilka uppgifter behandlas
De uppgifter som behandlas är personuppgifter som lämnas i kontrakt, i köpeavtal eller vid intresseanmälningar eller andra kontakter med kund. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller abonnemangsnummer etc och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller dylikt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom SPAR och kreditprövning av kunder.

Hur används uppgifterna?
Personuppgifterna används av Halebop som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten, utveckling av tjänster samt riktade informations- och marknadsföringsinsatser. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom TeliaSonera-koncernen och till företag som koncernen samarbetar med.

Spärr mot marknadsföring
Om man inte önskar sina personuppgifter behandlade för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmälan göras via Halebops automatiska kundtjänst som nås genom att ringa 148 från kontantkortet.

Registerutdrag
Privatperson har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Halebop behandlar om denne. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Begäran sänds till:
TeliaSonera Sverige AB, Halebop
Registerutdrag
123 86 Farsta

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till TeliaSonera Sverige AB/Halebop. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Halebops kundtjänst.

Annan uppgift
"Annan uppgift" innebär information som inte är personanknuten. Vi använder sådana uppgifter på Halebops sajt. Det kan till exempel vara vilken tid webbsidor besöktes, åtkomsttider, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är knutna till en person. Dessa uppgifter hjälper oss att hålla reda på vad våra besökare gör, till exempel hur länge de befinner sig på olika webbsidor. Med hjälp av denna information kan vi förbättra våra webbplatsers prestanda och utformning.

Halebop registrerar annan uppgift när våra besökare använder våra webbsidor, även om de inte är registrerade kunder eller medlemmar hos oss. Vi använder dessa uppgifter för att kunna göra våra tjänster mer personligt anpassade, för att kunna visa reklam och för att allmänt kunna förbättra våra tjänster.

*Med Halebop avses TeliaSonera Sverige AB